Курс тренинга по программе «Современное оборудование

по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобильного транспорта»

29 апреля 2015 года в колледже имени Кумаша Нургалиева состоялась областная олимпиада по алгоритмизациии программированию, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 90-летию Народного учителя СССР, ветерана Великой Отечественной войны  Кумаша Нургалиева.

14 с?уір к?ні 12ОП каз-1 тобы «Тамила плюс» сыра?ндіру зауытына саяхат?а барды. О?ушылар сыра дайындау технологиясымен танысып, сыра?ндіру цехында ж?не оны ш?лмектерге??ю цехтарында болды. Саяхат ма?саты: ?аза?станда шы?атын?німдермен танысып, оларды пайдалану саясатын?олдау.?йткені?азіргі жастар батыс?німдеріне еліктегіштікпен?арап,?з?німдерімізге к??іл б?лмей кетті. Саяхат барысында 105 жылды? ж?мыс т?жірибесі бар  ЖШС «Тамила плюс» сыра?ндіру зауытыда шы?арылып жат?ан сусындарды??те жо?ары сапалы, таби?и?німдерден дайындалатынын т?сінді.

 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ

 Республика Казахстан
070000, г. Усть-Каменогорск
ул. Протозанова, 87

 +7 (7232) 25-15-40 (Вахта)
+7 (7232) 25-54-33 (Приёмная комиссия)

факс: +7 (7232) 25-29-05

 E-mail: collegekn@mail.ru