ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ КУМАША НУРГАЛИЕВА

ТЕХНИКАЛЫҚ КАФЕДРА

Техническая кафедра
Техникалық кафедра

ТЕХНИКАЛЫҚ КАФЕДРА

Техникалық кафедра жұмысының 2022-2023 оқу жылына ЖОСПАРЫ

1.      Кафедраның оқу жылына арналған негізгі міндеттері

Тақырыбы:  « Жаңартылған білім беру мазмұнын кәсіби модульдерге, оның ішінде ҚБТ қолдану арқылы интеграциялау».

Мақсаты: Инновациялық тәсілдер негізінде үздіксіз көп деңгейлі кәсіптік білім беруді қалыптастыру, жоғары білікті мамандарды даярлау сапасын басқару мониторингі және педагог қызметкерлердің жеке-кәсіби өсуі, олардың тиімділігін арттыру мақсатында қашықтықтан оқытуды оқытудың классикалық нысандарымен интеграциялау.

Тапсырмалар:

  1. Кафедра оқытушыларының оқу үдерісіне оқу жетістіктерін бағалаудың балдық – рейтингтік әріптік жүйесін зерделеу және жұмысқа енгізу.
  2. Оқу пәндерін оқу-бағдарламалық және оқу-әдістемелік меңгеруді жетілдіру.
  3. Құзыреттілік тәсіл негізінде оқыту сапасын арттыру.
  4. Оқу-әдістемелік құжаттаманың мазмұнын электрондық түрде және қағаз жеткізгіште қамтамасыз ету (бағдарламалар, КТП, зертханалық және практикалық сабақтарды өткізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар).
  5. Аудиториялық сабақтарда мультимедиялық жабдықтың мүмкіндіктерін пайдалану.
  6. Білім беру процесіне жалпы және кәсіби құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған әдістемелерді енгізу.

Мақсаттарды іске асыру құралдары:. Жаңартылған бағдарлама білім алушының тілдік және тілдік емес пәндер бойынша құзыреттілігін дамытуды көздейді, кез-келген өмір саласына нәтижелі сәйкес келе алады, өз ойларын оңай тұжырымдай және жеткізе алады. Осыған байланысты, оқыту сапасын арттырғанға дейін мотивацияны арттыруды, сапалы білімге әкелетін базалық және түйінді құзыреттерді дамытуды қамтамасыз ететін деңгейлік сипаттағы қосымша тапсырмаларды құрастыру қажет.

Оқытудың белсенді әдістері-бұл оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін белсендіру тәсілдері, бұл оларды материалды игеру процесінде белсенді ақыл-ой және практикалық іс-әрекетке итермелейді.

Бұл жағдайда әр оқушының бейімділігі мен қабілеттерін анықтауға және барынша дамытуға дейін азайтылатын білім берудің тұлғалық — бағдарланған сипатына негізделген оқытудың сараланған тәсілі ең әмбебап болып табылады.

Пәнаралық интеграция сонымен қатар оқу процесін жандандырады, материалды зерттеудегі қайталануды жояды, оқу уақытын үнемдейді, шаршауды жеңілдетеді. Сонымен қатар, бұл білім алушылардың білімінің ғылыми деңгейін арттыруға, логикалық ойлауды және олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.

ЭО және ҚБТ қолдану арқылы іске асырылатын білім беру қызметі білім алушылардың дербес сабақтарының едәуір үлесін көздейді; колледж тарапынан осы процесті әдістемелік және дидактикалық қамтамасыз ету, сондай-ақ білім алушылардың білімін жүйелі түрде бақылау және есепке алу, білім алудың дәстүрлі нысанымен кешенде іске асыру мүмкіндігі.

Күтілетін нәтижелер: оқытудың белсенді әдістерін қолдану негізінен оқытушының дайын білімді ұсынуына және оларды көбейтуге емес, белсенді танымдық іс-әрекет процесінде білім алушылардың білімін өз бетінше игеруіне бағытталған әдістер жүйесін қолдануды қамтиды.

 

Кафедраның әдістемелік жұмысының бағыттары

 

р/с Оқытушының тегі Проблемалық-әдістемелік тақырып Қолданылатын технологиялар
1.                  1 Красулина М.Б. «Математика сабақтарында және сабақтан тыс жұмыстарда Мета-пәндік байланыстар орнату арқылы оқушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауы». 1. ИКТ,

2. ҚББТ,

3. ЛОТ,  сараланған оқыту

2.                  2 Литвинова О.Ю. «Оқушылардың білімін объективті бағалау және кәсіби өсуге ынталандыру мәселелері».  1.Бағдарламаланған оқыту технологиясы;;

2.жобалық оқыту технологиясы;

3. модульдік оқыту технологиясы

3.                  7 Кокченов А.К. Техникалық пәнде модульдік оқытуды қолдану 1.Проблемалық оқыту технологиясы;

2.Ойын технологиясы;

3. Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы;

4. Миға шабуыл технологиясы;

технологиясы

.5.Ынтымақтастық;

6.технология,

оқыту әдісіне негізделген

7. Жұпта, шағын топтарда оқыту;

8. Жоба технологиясы

9.ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

10.Модульдік оқыту,

11.ҚББТ

4. Заграничная О.А. «Еңбек нарығында сұранысқа ие бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау үшін экономикалық пәндерді Практикалық оқыту әдістерін жетілдіру». 1.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар..

2. Жоба әдісі.

3. Кейс – технологиясы

4.  Модульдік оқыту,

5. ҚББТ.

6. Проблемалық оқыту технологиялары

5. Яроцкая Н.В. «Заң пәндерін оқыту саласында проблемалық оқытуды қолдану».  1.проблемалық оқыту технологиясы;

2.ойын технологиясы;

3.сыни тұрғыдан ойлау технологиясы;

4.миға шабуыл технологиясы;

5.ынтымақтастық технологиясы;

технология, 6.ұжымдық оқыту әдісіне негізделген

жұпта, шағын топтарда оқыту;

6.жоба технологиясы

7.ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

8.модульдік оқыту,

9.ДОТ

6. Нечаева Е.С. «Модульдік-рейтингтік тәсілмен студенттердің кәсіби дайындығын жетілдіру». 1.ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

2. Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы, 3.Жобалар технологиясы,

4.Ойын технологиясы;

5.Ынтымақтастық технологиясы

7. Ганиев М.Г. «Оқытудың құзыреттілік тәсілі және тәжірибеге бағдарланған білім беру технологиялары негізінде кәсібилікті қалыптастыру және жетілдіру» 1. проблемалық оқыту технологиясы.

2.ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.

3. модульдік оқыту технологиясы

8. Амангельдинов И.Н. «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» мамандығы бойынша мамандар даярлаудағы құзыреттілік тәсіл» 1. проблемалық оқыту технологиясы.

2.ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

3. модульдік оқыту технологиясы