Студенческий комитет колледжа

 

         
 

Студенттік комитеттің төрағасы

Председатель студенческого комитета

Студенттік комитеттің тең төрағасы

 Сопредседатель студенческого комитета

Студенттік комитеттің хатшасы

 Секретарь     студенческого комитета

       

Оқу секторы 

Учебный сектор

 

        
 

Сектор меңгерушісі

 Заведующий сектором

Меңгерушісінің орынбасары 

Заместитель заведующего 

Меңгерушісінің орынбасары 

 Заместитель заведующего 

       

Ұйымдастыру секторы

Организационный сектор

        
 

Сектор меңгерушісі 

Заведующий сектором

Меңгерушісінің орынбасары 

 Заместитель заведующего

Меңгерушісінің орынбасары  

Заместитель заведующего

       

Тәртіптік сектор

Дисциплинарный сектор

        
 

Сектор меңгерушісі

 Заведующий сектором

Меңгерушісінің орынбасары  

Заместитель заведующего

Меңгерушісінің орынбасары 

 Заместитель заведующего

       

Мәдени-бұқаралық және спорт секторы

Культурно-массовый и спортивный сектор

 

        
 

Сектор меңгерушісі

 Заведующий сектором

Меңгерушісінің орынбасары 

 Заместитель заведующего

Меңгерушісінің орынбасары  

Заместитель заведующего

       

Кәсіптік бағдар беру секторы

Профориентационный сектор

        
 

Сектор меңгерушісі

 Заведующий сектором

Меңгерушісінің орынбасары 

Заместитель заведующего

Меңгерушісінің орынбасары 

 Заместитель заведующего

 

 

Последние записи

4 курс

19-Д-1 ПМ 08

3 курс

20 ТХ каз-1 КМ 7 20 ТХ каз-1 КМ 8 20-ОП-1 ПМ 13 20-ОП-1 ПМ 14 20-ОПказ-1 КМ 13 20-ОПказ-1 КМ 14 20-ПК-1 ПМ 09.01;