ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ КУМАША НУРГАЛИЕВА

Модульдік оқыту

Оглавление

ҚҰМАШ НҰРҒАЛИЕВ АТЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

Жалпы ережелері ХХ ғасырдың 60-жылдарының соңында тұжырымдалған модульдік оқыту АҚШ-та дәстүрлі оқытуға балама ретінде пайда болды, педагогикалық теория мен практикада жинақталған көптеген прогрессивті идеяларды біріктірді.

Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі оқытудың дәстүрлі нысандары білім алушылардың оқу орнына түсу кезіндегі деректеріне бағдарланған, ал оқуды бітірген кездегі нәтижелерге, яғни еңбек нарығында түлектердің бәсекеге қабілеттілігін және жұмысқа орналасуын арттыратын оқыту нәтижелеріне баса назар аудару қажет.

Бүгінгі таңда модульдік оқыту дидактикалық процесті жоғары тиімді жүзеге асыруды қамтамасыз ететін оқыту процесіне ең біртұтас және жүйелі тәсілдердің бірі болып табылады.

Наш колледж является одним из первых учреждений образования, где внедрена дуальная модель подготовки кадров, элементом которойи является модульное обучение на основе компетенций.

Мәселен, 2014-2015 оқу жылынан бастап 1201000 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығына құзыреттер негізінде оқытудың эксперименттік модульдік бағдарламасы (бұдан әрі – бағдарлама) енгізілді, ол ұлттық біліктілік шеңбері негізінде әзірленді (ҚР БҒМ 28.09.12 № 444 және Еңбекминінің 24.09.12 № 373-М бірлескен бұйрығы) жұмыс берушілердің және Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Бағдарлама Кәсіптік оқыту, білім алушыларды кәсіптік даярлау, мамандарды қайта даярлау және біліктілігін арттыру үшін пайдаланылады. Осы бағдарламаны оқытуда қолдану жұмыс берушілерге өндірісте қосымша оқытусыз техникалық талаптар мен дағдыларды, қажетті біліктілікті меңгерген мамандар штатын жалдауға, ал біздің колледж түлектеріне техникалық процесті басқаруды,қолайлы құрылысты үйренуге мүмкіндік береді

Бағдарламаның негізінде еңбек саласының талаптарына, яғни кәсіп шеңберіндегі қызметке қойылатын талаптарға сәйкес келетін мамандықты/біліктілікті оқыту процесінде қол жеткізуге болатын нәтижелер жатыр.

Бұл оқу жоспары жұмыс берушілердің талаптарына және 1201000 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарына сәйкес әзірленді.

Жоспар оны Кәсіптік оқыту, студенттерді кәсіби даярлау үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Жоспарға 1 курста (1,2 семестр) оқылатын жалпы білім беретін пәндер блогы; 3 семестрде 2 курста оқылатын Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік – экономикалық және жалпы кәсіптік блоктың бірқатар пәндері кіреді; жалпы кәсіптік блоктан бірқатар пәндер, арнайы пәндер мен кәсіптік практикалар 4,5,6,7 семестр бойы оқылатын 8 модуль бойынша бөлінеді; технологиялық және диплом алдындағы практика 8 семестрде өтеді

3 семестр, ол жалпы гуманитарлық, әлеуметтік – экономикалық блокты және жалпы кәсіби блоктан бірқатар пәндерді қамтиды деп аталады сыйлықтан тыс, бейімдеу модулі (18 апта 648 сағат Теориялық оқыту).

4,5,6,7 семестрде функционалды Модульдер зерттеледі:

Төртінші семестрде: «техникалық қызмет көрсету және жалпы слесарлық жұмыс» модулі. Оған бірқатар жалпы кәсіптік пәндер мен Арнайы пәндер кіреді (20 апта оның 14 аптасы Теориялық оқыту 504 сағат және 6 апта Практикалық оқыту 216 сағат). Модульді аяқтағаннан кейін студент практикалық емтиханды сәтті тапсырған кезде «ТҚК және жалпы слесарлық жұмыстардың слесары»біліктілігін алады.

Бесінші семестрде: «шиналарды монтаждау жұмыстары» модулі (9,5 апта оның ішінде 4,5 апта Теориялық оқыту 162 сағат және 5 апта практика 180 сағат); «жеңіл автомобильдердің жүріс бөлігін диагностикалау және жөндеу» модулі (8,5 апта = 4,5 апта теория 162 сағат +4 апта практика 144 сағат). Семестрде барлығы екі модуль зерттеледі (18 Апта = 9 теория 324 сағат + 9 практика 324 сағат). Модульдің соңында студент практикалық емтиханды сәтті тапсырған кезде сәйкесінше «Шиномонтажшы» және «автомобильдердің жүріс бөлігін жөндеу жөніндегі Слесарь» біліктіліктерін алады.

Алтыншы семестрде: «жеңіл автомобильдердің бензин қозғалтқыштарын диагностикалау және жөндеу» модулі (8 апта = 6 апта теория 216 сағат+2 апта практика 72 сағат); «жеңіл автомобильдердің электротехникалық жүйелерін диагностикалау және жөндеу» модулі (11 Апта = 8 апта теория 288 сағат + 3 апта практика 108 сағат). Семестрде тағы екі модуль зерттеледі (19 Апта = 14 апта теория 504 сағат +5 апта тәжірибе 180 сағат). Модульдің соңында с

Жетінші семестрде: «қауіпсіздік техникасы (ТБ) ережелерінің сақталуын, орындалған жұмыстың нәтижесін бақылау» модулі (7 апта =6 апта теория 216 сағат + 1 Апта 36 сағат); «технологиялық картаны әзірлеу» модулі (4 апта = 2 апта теория 72 сағат +2 апта практика 72 сағат);»Автокөлік қызметін басқару » (3 апта = 1 апта теория 36 сағат + 2 апта тәжірибе 72 сағат). Қорытынды семестр үш модуль зерттеледі(14 апта, оның ішінде 9 апта теория 324 сағат + 5 апта тәжірибе 180 сағат). Модульдің соңында студент практикалық емтиханды сәтті тапсырған кезде «Автосервис менеджері»біліктілігін алады.

Оқуды үзген жағдайда білім алушының өткен модульдер бойынша белгіленген деңгейдегі сертификаттармен растау құзыреті ұсынылады. Барлық оқу курсынан өткен түлекке белгіленген үлгідегі диплом және барлық өткен модульдер бойынша қол жеткізілген деңгейдегі сертификаттар беріледі.

Сонымен қатар, 2015-2016 оқу жылынан бастап біз 4 мамандық бойынша кадрларды даярлаудың дуальды моделін енгізуді жоспарлап отырмыз:1304000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, 0507000 – Қонақ үй шаруашылықтарына қызмет көрсетуді ұйымдастыру, 0506000 –Шаштараз өнері және сәндік косметика, 0508000 – тамақтануды ұйымдастыру. Қазіргі уақытта осы мамандықтар бойынша модульдік бағдарламалар жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Авторлардың айтуынша, мамандық бойынша кәсіби стандарт болмаған кезде модульдік оқыту бағдарламаларын әзірлеу негізінде функционалдық талдау, яғни біздің колледж дайындаған жұмысшылар санатына саланың және өңірлік еңбек нарығының нақты және перспективалық талаптарын анықтау үшін жүргізілген функциялар мен нәтижелер (дағдыларға қажеттілікті талдау) арқылы еңбек қызметінің сипаттамасы жатыр. Жұмыс берушілердің мамандардың құзыретіне қойылатын талаптары модульдік форматы бар оқу бағдарламасына арналған функционалдық картада көрсетілген.

Осылайша, модульдік бағдарламаларды құру және іске асыру кәсіби білім берудің мазмұны мен мерзімдерін өзгертуге мүмкіндік береді, оның нәтижелерін бақылаудың нысандары мен әдістерін жетілдіреді, нәтижесінде мамандардың кәсіби құзыреттілігінің сапасын арттырады.

Осылайша, колледж имиджін арттырудағы басты міндет.

Қ. Нұрғалиева:

— болашақ мамандарды даярлау сапасын арттыру, оның ішінде кадрларды даярлаудың дуальды моделін енгізу арқылы;

-студенттердің жемісті оқуы және инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің жұмысы үшін жағдай жасау;

— кәсіби бағдарлау жұмыстарының тиімді жүйесі;

— инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру;

— әлеуметтік әріптестермен, мемлекеттік билік органдарымен жемісті ынтымақтастық;

— түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша жүйелі жұмыс;

— тұрақты Жарнама қызметі;

— жұмыс тәжірибесіне үздік шетелдік тәжірибені зерделеу және енгізу.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, біздің колледж оқытудың икемді мазмұнын қамтамасыз ету, дидактикалық жүйені жеке мүмкіндіктерге, сұраныстарға және жеке оқу бағдарламасы бойынша оқу-танымдық қызметті ұйымдастыру арқылы білім алушының базалық дайындық деңгейіне бейімдеу арқылы білім алушының жеке басын дамыту үшін ең қолайлы жағдайлар жасайтынын қосқым келеді.

Оставьте заявку и получите консультацию