ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ КУМАША НУРГАЛИЕВА

«БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІН БАСҚАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ»атты қашықтықтан ҧйымдастырылған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы.

Оглавление

Оставьте заявку и получите консультацию