Высший колледж имени Кумаша Нургалиева

«БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІН БАСҚАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ»атты қашықтықтан ҧйымдастырылған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы.

Оставьте заявку и получите консультацию