«Тамила плюс»

14 с?уір к?ні 12ОП каз-1 тобы «Тамила плюс» сыра?ндіру зауытына саяхат?а барды. О?ушылар сыра дайындау технологиясымен танысып, сыра?ндіру цехында ж?не оны ш?лмектерге??ю цехтарында болды. Саяхат ма?саты: ?аза?станда шы?атын?німдермен танысып, оларды пайдалану саясатын?олдау.?йткені?азіргі жастар батыс?німдеріне еліктегіштікпен?арап,?з?німдерімізге к??іл б?лмей кетті. Саяхат барысында 105 жылды? ж?мыс т?жірибесі бар  ЖШС «Тамила плюс» сыра?ндіру зауытыда шы?арылып жат?ан сусындарды??те жо?ары сапалы, таби?и?німдерден дайындалатынын т?сінді.

 

Последние записи

Международная студенческая научно-практическая конференция «Человеческий капитал – основы инновационного развития»

01 марта 2023 года в Высшем колледже имени Кумаша Нургалиева прошла международная студенческая научно-практическая конференция «Человеческий капитал – основы       инновационного развития». Конференция была организована в

День открытых дверей 10.02.2023

В колледже 10 февраля 2023г. прошел День открытых дверей. Преподаватели и мастера колледжа провели мастер-классы:  «Использование цвета в дизайне», «Модные тенденции в индустрии красоты», «Нетрадиционные

Дни открытых дверей!)

В Высшем колледже имени Кумаша Нургалиева каждую пятницу с 10.02.2023 по 03.03.2023 года в 14:00 проводится День открытых дверей. Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие.