ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ КУМАША НУРГАЛИЕВА

Сапа саласындағы саясат

Сапа саласындағы саясат
Құмаш Нұрғалиев атындағы Жоғары колледжі

«Білім беру қызметінің сапасын үздіксіз жақсарту біздің колледждің тұрақты мақсаты болуы керек»

Миссия:

«Студенттерді оқыту және колледж қызметкерлерінің жұмысы үшін оңтайлы жағдайлар жасау негізінде бәсекеге қабілетті маман даярлауды қамтамасыз ететін білім беру қызметін ұйымдастыру»

Біз колледж қызметін үздіксіз жақсарту қажеттілігіне сенімдіміз және неғұрлым жетілдірілген білім беру моделін іздеудеміз.

Колледждің сапа саласындағы саясатының негізгі бағыттары:

 • мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа сәйкес сапалы заманауи білім алуға және студенттерді кәсіби даярлауға кепілдік беретін инновациялық оқу орны болу.
  өз қызметінде барлық мүдделі стейкхолдерлердің (мемлекет, қоғам, жұмыс берушілер, түлектер, талапкерлер, білім алушылар және колледж қызметкерлері)мүдделеріне үнемі бағдарлану;
 • білім беруді басқару органдарымен, әртүрлі типтегі және деңгейдегі білім беру мекемелерімен, жұмыс берушілермен және білім беру қызметтерін өзге де тұтынушылармен өзара тиімді қарым-қатынас орнату арқылы білім беру қызметтері нарығында сенімді серіктес ретінде колледждің имиджін нығайту;
 • іске асырылып жатқан білім беру бағдарламаларының инновациялық әлеуетін арттыру, білім беру процесіне жаңа білім беру технологияларын енгізу есебінен колледж түлектерінің кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайындығының жоғары деңгейін қамтамасыз ету;
 • колледж қызметкерлері мен студенттерін қызметке белсенді тарту

Біз ұмтыламыз:

 • колледждің сапа менеджменті жүйесін жетілдіруге бағытталған қажетті алдын алу және түзету іс-әрекеттерін қабылдау үшін негіз ретінде барлық мүдделі тараптардың қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша өз мүмкіндіктері мен қол жеткізілген нәтижелерге тұрақты талдау жүргізу;
 • өңірдің, елдің және шетелдің ғылыми, білім беру, әлеуметтік және мәдени мекемелерімен ынтымақтастықты дамыту;
 • жұмысшылар мен студенттерге өнімді жұмыс пен колледжде оқуға лайықты жағдай жасау.

Колледж басшылығы келесі міндеттемелерді өз мойнына алады:

 • осы саясатты колледждің барлық қызметкерлерінің назарына жеткізу және оны әрбір құрылымдық бөлімшеде түсінуді қамтамасыз ету;
 • осы саясат пен мақсаттарды іске асыру үшін оңтайлы жағдайларды қамтамасыз ету;
 • саясат пен мақсаттарға олардың өзектілігі тұрғысынан талдау жүргізу;
 • колледж қызметкерлерін олардың құзыреттілігін, уәждемесін үздіксіз арттыру, шығармашылық бастаманы қолдау, корпоративтік мәдениетті дамыту арқылы сапа менеджменті жүйесін жақсарту жөніндегі қызметке тартуды қамтамасыз ету.

Колледждің сапа саласындағы саясаты сапа менеджменті қағидаттары негізінде әзірленген.

Осы саясатты іске асыру үшін колледж ИСО 9001: 2009 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес келетін сапа менеджменті жүйесін енгізеді.

Саясат басқарудың барлық деңгейлерінде жүзеге асырылады және жыл сайынғы талдауға және қажет болған жағдайда қайта қарауға ұшырайды.

 

Колледждің сапа саласындағы саясатының стратегиялық бағыттары

 • еңбек нарығының өзекті сұраныстарын ескере отырып, білім беру қызметтерінің спектрін кеңейту;
 • кәсіптік бағдар беру қызметін жетілдіру;
 • колледждің білім беру бағдарламаларын іске асыру сапасының мүдделі тараптардың өзгеретін талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін колледждің білім беру қызметін жетілдіру;
 • дарынды жастардың дамуын қолдау;
 • колледж түлектерін жұмысқа орналастыруға белсенді жәрдемдесу;
 • колледждің тәрбие қызметін дамыту;
 • колледждің ғылыми-зерттеу жұмысын дамыту;
 • колледждің кадрлық әлеуетін дамыту;
 • колледж қызметінің негізгі бағыттарын ақпараттандыру;
 • халықаралық білім беру кеңістігіне интеграция;
 • колледждің басқару жүйесі мен ұйымдық құрылымын оңтайландыру;
 • колледж қызметкерлері мен студенттерін әлеуметтік қолдау, олардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғау;
 • колледждің материалдық-техникалық базасын дамыту
 • Директор М. К. Нургалиев